Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Główne numery

 Piętro
Pokój
Stanowisko
Numer telefonu
Zakres zadań / czynności
  Parter114Centrala

(48) 363-99-57/58/59
(48) 384-20-74/75
(48) 360-25-03

(48) 360-59-77

(48) 386-71-14
(48) 385-51-51
(48) 385-39-61

 
 III404
Sekretariat
Dyrektor
Z-ca Dyrektora
Główny Księgowy
tel:(48) 384-20-80
(48) 386-70-44
fax:(48) 363-48-73
sekretariat@pupradom.pl
 
 
 Parter114Kancelaria(48) 384-20-74 / 75
wew. 113
(48) 386-71-13
kancelaria@pupradom.pl
Biuro podawcze

 

Referat Zatrudniania Cudzoziemców

 Piętro
Pokój
Stanowisko
Numer telefonu
Zakres zadań / czynności
I238Kierownik(48) 386-72-38Kierowanie działalnością Referatu Zatrudniania Cudzoziemców
I216 

(48) 386-72-16
cudzoziemcy@pupradom.pl

Zatrudnianie cudzoziemców
I238 (48) 386-72-38
I213 (48) 386-72-13

 

Dział Pośrednictwa Pracy (CAZ)

 Piętro
Pokój
Stanowisko
Numer telefonu
Zakres zadań / czynności
  I215
Kierownik
Z-ca Kierownika
(48) 384-20-71
(48) 386-72-15
Kierowanie działalnością
działu ds. Pośrednictwa Pracy
I214 Pośrednicy pracy(48) 384-20-95
(48) 386-72-14
Przyjmowanie ofert pracy od pracodawców
Parter132(48) 386-71-32Współpraca z MOPS ws. aktywizacji dłużników alimentacyjnych, zgłoszenia braku gotowości do podjęcia zatrudnienia, zwolnienia grupowe, monitoring zawodów deficytowych, kontakty z pracodawcami, oferty pracy EURES i za granicą.
Parter128

(48) 384-20-89
(48) 386-71-28

Oferty Pracy
Branża Budowlana (bez hydraulików i operatorów maszyn budowlanych) 
Parter129
(48) 384-20-89
(48) 386-71-29
Oferty Pracy
Kierowcy, mechanicy samochodowi, blacharze, lakiernicy, diagności samochodowi, służby mundurowe, pracownicy ochrony, operatorzy maszyn budowlanych, hydraulicy, monterzy instalacji sanitarnych 
 Parter130
(48) 384-20-89
(48) 386-71-30
Oferty Pracy
Mechanicy, elektrycy, elektronicy, informatycy, graficy, tokarze, ślusarze, frezerzy, spawacze, poligrafia
Parter 131
(48) 384-20-89
(48) 386-71-31
Oferty Pracy
Branża krawiecka, obuwnicza i kaletnicza, garbarstwo, ubezpieczenia, BHP, stolarze, tapicerzy, hutnicy szkła
 Parter133
(48) 384-20-88
(48) 386-71-33
Oferty Pracy
Sprzedawcy, magazynierzy, przedstawiciele handlowi, operatorzy wózków widłowych, marketing
 Parter134
(48) 384-20-88
(48) 386-71-34
Oferty Pracy
Proste prace w przemyśle, sprzątaczki, dozorcy, robotnicy gospodarczy, palacze, bez zawodu
Parter 135
(48) 384-20-93
(48) 386-71-35
Oferty Pracy
Gastronomia, hotelarstwo, przemysł spożywczy, fryzjerstwo, kosmetyczki, rolnictwo i ogrodnictwo, ochrona środowiska, salowe, opiekunki osób, ochrona zdrowia, nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania początkowego, chemicy
 Parter136
(48) 384-20- 93
(48) 386-71-36
Oferty Pracy
Edukacja, nauka, administracja, prawo, ekonomia
 Parter124

(48) 386-71-24

Oferty Pracy dla osób niepełnosprawnych

 

Dział Wspierania Zatrudnienia

 Piętro
Pokój
Stanowisko
Numer telefonu
Zakres zadań / czynności
 I208Kierownik(48) 384-20-72
(48) 386-72-08
 
Parter115
116
 

(48) 386-71-15
(48) 386-71-16
(48) 386-71-17

Dodatki aktywizacyjne,  FP i EFS- decyzje dotyczące staży
 I212Stanowisko ds. instrumentów aktywizujących (48) 386-72-12Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
 I

204
205
207

(48) 386-72-04
(48) 386-72-05
(48) 386-72-06
Staże, refundacja -30, dofinansowanie +50, bony na zasiedlenie, dodatki aktywizacyjne FP i EFS - decyzje dot. staży
 I209
233
(48) 386-72-09
(48) 386-72-33
Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych oraz udzielanie  dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej
 I231
232
(48) 386-72-31
(48) 386-72-32
Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla pracodawców oraz udzielanie  dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej
 

Referat ds. Programów

Piętro
Pokój
Stanowisko
Numer telefonu
Zakres zadań / czynności
208Kierownik(48) 384-20-72
(48) 386-72-08
 
I206Stanowisko ds. Programów(48) 386-72-06Opracowanie i realizacja programów z zakresu promocji zatrudnienia
 

Dział Poradnictwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych

PiętroPokójStanowiskoNumer telefonuZakres zadań / czynności
I217Kierownik(48) 384-20-70
(48) 386-72-17
 
I227
228
229
230
Stanowisko ds. Szkoleń(48) 386-72-29
(48) 386-72-27
(48)386-72-28
Szkolenia osób bezrobotnych - grupowe i indywidualne, oraz przygotowanie zawodowe dorosłych
I218
219
222
223
224
Doradcy zawodowi(48) 386-72-18
(48) 386-72-19
(48) 386-72-22
(48) 386-72-23
(48) 386-72-24
Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe
I220
221
Doradcy zawodowi(48) 386-72-20
(48) 386-72-21
 


 

Dział Ewidencji i Świadczeń

 Piętro
Pokój
Stanowisko
Numer telefonu
Zakres zadań / czynności
236Kierownik
Z-ca Kierownika
(48) 384-20-73 
I236 (48) 384-20-73Transfery zasiłków
Parter 106Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń(48) 386-71-06Przedział literowy
 A-B-C-Ć-D
Parter102(48) 386-71-02 Przedział literowy
 K
Parter125(48) 386-71-25 Przedział literowy
  R-S-Ś
Parter126(48) 386-71-26Przedział literowy
  P-Sz-T
Parter127(48) 386-71-27Przedział literowy
  U-W-Z-Ź-Ż
Parter103Rejestracja elektroniczna(48) 386-71-03M-N
Parter104(48) 386-71-04I-J-L-Ł-O
Parter105(48) 386-71-05E-F-G-H
Parter124Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń dla osób niepełnosprawnych(48) 386-71-19
(48) 386-71-24
Obsługa osób niepełnosprawnych
Parter120Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń(48) 386-71-20
(48) 386-71-22
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

 

Referat List Zasiłkowych i Korekt

Piętro
Pokój
Stanowisko
Numer telefonu
Zakres zadań / czynności
Parter109Kierownik(48) 386-71-09 
Parter110 (48) 386-71-09 


 

Referat Prawny

 Piętro
Pokój
Stanowisko
Numer telefonu
Zakres zadań /czynności
I226Kierownik(48) 386-72-26 
I234Stanowisko ds. Niezależnie Pobranych Świadczeń(48) 386-72-34Zwroty nienależnie pobranych świadczeń
I234Stanowisko ds. Windykacji Administracyjnej(48) 386-72-34Egzekucja administracyjna nienależne pobranych świadczeń
I225Stanowisko ds. Odwołań(48) 386-72-25Odwołania od decyzji administracyjnych


 

Dział Organizacji i Koordynacji

 Piętro
Pokój
Stanowisko
Numer telefonu
Zakres zadań / czynności
IV501Kierownik(48) 384-20-84
(48) 386-70-51
 
IV

502
503

Stanowisko ds. organizacyjnych(48) 386-70-52Sprawy organizacyjne urzędu, obsługa, przygotowywanie i podpisywanie umów z kontrahentami
IV504Stanowisko ds. Naliczania Okresów Składkowych(48) 386-70-54Sporządzanie informacji RP7, 
IV503Stanowisko ds. Statystyki(48) 386-70-53Statystyczne informacje na temat struktury i poziomu bezrobocia,
IV107
504
Stanowisko ds. udostępniania danych osobowych(48) 386-71-07
(48) 386-70-54
 Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski
I202Informatycy(48) 386-72-02 
I235Administratorzy systemu(48) 386-72-35 
 I107
237
Stanowisko ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych(48) 386-71-07
(48) 386-72-37
Dokonywanie korekt w dokumentach zgłoszeniowych i wyrejestrowujących z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za osoby bezrobotnie
Niski parter606-
608
Stanowisko ds. Archiwizacji(48) 384-20-74/75 wew. 606, 607, 608Archiwizacja dokumentacji osób bezrobotnych

 

Wieloosobowe Stanowisko Windykacji Sądowej

 Piętro
Pokój
Stanowisko
Numer telefonu
Zakres zadań / czynności
Parter139Stanowisko ds. Windykacji Sądowej(48) 386-71-39Egzekwowanie należności na podstawie tytułów wykonawczych


 

Dział Finansowo Księgowy

 Piętro
Pokój
Stanowisko
Numer telefonu
Zakres zadań / czynności
III401Główny Księgowy
Kierownik Działu
(48) 384-20-85
(48) 3867-041
 
II302Zastępca Kierownika Działu ds. Funduszu Pracy(48) 384-20-87
(48) 386-70-32
 
II301
302
303
304
Stanowiska obsługi funduszu pracy i EFS(48) 386-70-31
(48) 384-20-87
(48) 386-70-33
(48) 386-70-34
 
II305Stanowisko obsługi kasowej
Stanowisko księgowości budżetowej
(48) 386-70-35 
II306Stanowiska księgowości budżetowej
Zastępca Kierownika Działu ds. Budżetu
(48) 386-70-36 

 

Referat Kadr i Płac

Piętro
Pokój
Stanowisko
Numer telefonu
Zakres zadań / czynności
IV 506Kierownik(48) 386-70-56 
IV506 (48) 386-70-56Stanowisko ds. Pracowniczych
IV505 (48) 386-70-55Stanowisko ds. Płac

 

 

Samodzielne Stanowisko Zamówień Publicznych

Piętro
Pokój
Stanowisko
Numer telefonu
Zakres zadań / czynności
Parter139Stanowisko ds. Zamówień Publicznych(48) 386-71-39
Kom. 784-566-401
 
 

 

Dział Administracyjno Gospodarczy

Piętro
Pokój
Stanowisko
Numer telefonu
Zakres zadań / czynności
Parter 118p.o. Kierownik(48) 386-71-18
mbukowska@pupradom.pl
Współpraca z kontrahentami, zakupy oraz nadzór nad majątkiem Urzędu

 

Stanowisko ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

PiętroPokójStanowiskoNumer telefonuZakres zadań / czynności
Parter108 (48) 386-71-08 

 

Stanowisko ds. Kontroli Wewnetrznej

PiętroPokójStanowiskoNumer telefonuZakres zadań / czynności
Parter138 (48) 386-71-38 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1211
Podmiot udostępniający: BIP PUP Radom
Nazwa dokumentu: Książka teleadresowa
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 30.04.2020 12:00:18
Data udostępnienia informacji: 30.04.2020 12:14:20
Data ostatniej aktualizacji: 06.10.2020 08:59:25
Rejestr zmian